Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wielkie Oczy
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady 2019 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy - 15.03.2019 - 2019 rok, menu 98, artykuł 417 - BIP - Urząd Gminy Wielkie Oczy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019 rok

IV sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy - 15.03.2019

Dnia 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się IV w VIII kadencji zwyczajna sesja Rady Gminy Wielkie Oczy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminami na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wielkie Oczy, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Wielkie Oczy, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety radnym.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NR I/6/2018r. Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji rady gminy oraz ich składów osobowych.
 12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 13. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielkie Oczy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wielkie Oczy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn.: "Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu poprzez przebudowę sali gimnastycznej wraz z sanitariatami i zapleczem szatniowym" i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska_ Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2019" oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.:" Adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie jadalni dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu"i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek  w Szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie  zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Wielkie Oczy odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości położonych w Kobylnicy Ruskiej.
 25. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 26. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
 27. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski z poprzedniej sesji.
 28. Wnioski i interpelacje radnych.
 29. Zamknięcie obrad.

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Metryka

sporządzono
2019-03-08 przez Małgorzata Machczyńska
udostępniono
2019-03-08 09:55 przez Galek Marek
zmodyfikowano
2023-08-21 09:57 przez Galek Marek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
60
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.