Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Wielkie Oczy
Menu góra
Strona startowa Rada Gminy Sesje Rady 2021 rok
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „XXV zwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy - 30.11.2021 r. - 2021 rok, menu 96, artykuł 406 - BIP - Urząd Gminy Wielkie Oczy”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021 rok

XXV zwyczajna sesja VIII kadencji Rady Gminy Wielkie Oczy - 30.11.2021 r.

Dnia 30 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2 odbędzie się XXV w VIII kadencji zwyczajna sesja Rady Gminy Wielkie Oczy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Projekt uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/50/2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wielkie Oczy.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety radnym.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 13. Projekt uchwały wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.
 17. Przedstawienie wyników konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok".
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21. Zakończenie obrad.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Metryka

sporządzono
2021-11-23 przez Małgorzata Machczyńska
udostępniono
2021-11-24 14:23 przez Galek Marek
zmodyfikowano
2023-08-21 09:43 przez Galek Marek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
164
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.