Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Wielkie Oczy za rok 2021
2022-04-27 13:00:56
  ...więcej

Znak sprawy: RI.602.5.2022.KŻ z dnia 07.03.2022 r. POSTANOWIENIE z dnia 25.02.2022 r. Wójta Gminy Laszki o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina Laszki
2022-03-10 12:30:14
  ...więcej

Znak sprawy: RI.602.1.2022.KŻ z dnia 26.01.2022 r. POSTANOWIENIE z dnia 17.01.2022 r. Wójta Gminy Laszki o nałożeniu na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie raportu dla zadania pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej – Elektrownia PV Tuchla 1” na terenie działek nr ewid. 704/2, 704/5 w miejscowości Tuchla, gmina Laszki
2022-01-26 14:35:33
  ...więcej

Znak sprawy: RI.6220.3.2021.KŻ z dnia 24.01.2022 r. OBWIESZCZENIE z dnia 24.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na wniosek Gminy Wielkie Oczy z siedzibą: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy dla zadania pn.: „Wykonanie otworów studziennych zastępczych S-1A, S-2A i S-3A obok istniejących studni głębinowych realizowanego na działkach ewidencyjnych nr: 801/1 w obrębie Kobylnica Ruska, gmina Wielkie Oczy”, woj. podkarpackie.
2022-01-24 11:12:06
  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4