Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Zagospodarowanie rynku w Wielkich Oczach poprzez budowę małej architektury” . Znak sprawy 271.1.2022.
2022-07-12 10:15:26
                                                       Składanie ofert w przedmiotowym po  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkich Oczach
2022-07-11 13:45:19
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2022-07-01 13:45:33
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” . Znak sprawy R.I.271.16.2022.
2022-06-29 14:20:10
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania pn.: „Realizacja diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina oraz usług dodatkowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2022-06-14 14:20:50
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2022-06-13 11:21:14
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową części wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy”. Znak sprawy R.I.271.15.2022.
2022-06-09 10:46:45
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: „Realizacja diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina oraz usług dodatkowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2022-06-02 14:34:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Żmijowiska”. Znak sprawy R.I.271.11.2022.
2022-05-25 10:50:33
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Znak sprawy R.I.271.10.2022.
2022-05-24 10:01:26
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań publicznych na rok 2022
2022-05-24 08:13:34
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu” . Znak sprawy R.I.271.9.2022.
2022-05-23 13:52:34
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań publicznych na rok 2022
2022-05-13 10:05:15
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na potrzeby budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy”. Znak sprawy R.I.271.4.2022.
2022-04-11 11:51:25
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl   ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022
2022-01-26 12:41:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2022-01-24 12:33:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16