Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania usługi pn.: "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2022-03-21 15:51:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
2022-03-18 15:37:52
  ...więcej

Protokół z przebiegu prac komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 26/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku oraz ustalenia zadań i zasad pracy tej komisji
2022-03-18 15:31:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku oraz ustalenia zadań i zasad pracy tej komisji
2022-03-18 14:48:48
  ...więcej

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 r.
2022-02-18 14:17:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5