Konsultacje w sprawie dzierżawy gruntów
należących do Gminy Wielkie Oczy

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielkie Oczy w sprawie dzierżawy gruntów należących do Gminy Wielkie Oczy

Klauzula informacyjna

Protokół z przebiegu konsultacji...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Gabriela Wojtasik | Data wprowadzenia: 2021-05-26 22:47:14.
Data wprowadzenia: 2021-05-26 22:47:14
Autor: Gabriela Wojtasik
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch