Ogłoszenie o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
2021-11-08 14:39:35
  ...więcej

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
2021-11-04 11:02:23
  ...więcej

Informacja o wynikach I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki FORD model Transit będącego własnością Gminy Wielkie Oczy
2021-10-20 09:30:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok"
2021-10-19 22:46:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8 października 2021 r. w sprawie sprzedaży zbiorników poziomych podziemnych
2021-10-11 13:56:11
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 27 września 2021 r. w sprawie sprzedaży autobusu marki Ford Transit oraz powołania komisji przetargowej
2021-09-27 12:19:36
  ...więcej

Raport o stanie Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok
2021-06-02 07:25:29
  ...więcej

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 01.02.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielkie Oczy na okres 3 lat.
2021-03-08 08:28:33
  ...więcej

Otwarty konkurs wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
2021-02-17 13:15:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9