Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-04-15 11:35:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-04-15 11:32:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu pn.: "Wspieraj Seniora" w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-04-15 11:28:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn.: "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do puntów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-04-15 11:24:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie obowiązku noszenia maseczek przez pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-04-15 11:21:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-04-15 10:56:10
  ...więcej

Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wielkie Oczy za 2020 rok
2021-04-15 10:53:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej obowiązującej przy realizacji projektu pn.: "Przebudowa boiska piłkarskiego w Łukawcu" dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2020
2021-04-15 10:49:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-03-19 08:21:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000,00 zł
2021-03-18 15:16:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisji przetargowej
2021-03-18 15:13:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadania publicznego z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
2021-03-18 15:09:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-03-18 15:06:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat
2021-03-12 09:08:52
  ...więcej

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeklasyfikowania drewna tartacznego
2021-03-12 09:05:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-03-12 08:55:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nr 143/11, obręb Bihale stanowiącej własność Gminy Wielkie Oczy
2021-03-12 08:34:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny wniosków złożonych w ramach otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku oraz ustalenia zadań i zasad pracy tej komisji
2021-03-12 08:32:12
  ...więcej

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat
2021-03-04 22:38:33
  ...więcej

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV2 na terenie Gminy Wielkie Oczy
2021-03-04 22:36:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 42
następne