Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dróg gminnych”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy
2021-12-27 14:21:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2022". Znak sprawy R.I.271.34.2021.
2021-12-20 13:05:28
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2021-12-20 10:03:33
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy R.I.271.34.2021.
2021-11-10 14:05:08
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2021-11-10 10:39:16
  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2021-10-20 09:37:17
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonania zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130 000,00 zł
2021-10-05 14:28:40
  ...więcej

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej dot. wykonania zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130 000,00 zł
2021-10-05 14:24:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy" w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130 000,00 zł
2021-09-21 21:08:47
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni absorbującej upadki na placach zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkich Oczach”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-09-17 13:30:53
  ...więcej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Budowa i rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Wielkie Oczy i Kobylnica Wołoska „Hrycki”
2021-09-15 10:07:15
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wielkie Oczy” . Znak sprawy R.I.271.27.2021.
2021-09-09 10:03:10
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2021-09-09 09:05:42
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: "Budowa i rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Wielkie Oczy i Kobylnica Wołoska „Hrycki”, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł, tj. zwolnionego z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
2021-09-02 12:57:06
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec”
2021-08-25 11:45:20
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 4.845.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w całości wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych”
2021-08-03 13:45:20
Składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej na platformie zakupowej Zamawiającego dostępnej na stronie: epzp.wielkieoczy.info.pl  ...więcej

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
2021-08-03 12:16:09
  ...więcej

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
2021-07-30 14:30:09
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Likwidacja barier transportowych w gminie Wielkie Oczy poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
2021-07-30 12:27:38
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
2021-07-26 14:39:15
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne