Zarządzenie Nr 136/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-04-13 11:44:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-04-13 11:41:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 134/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 126/2017 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2021-03-18 15:00:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łukawiec" oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-03-12 08:25:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla zadania pn.: "Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu" oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-03-12 08:23:20
  ...więcej

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2021-02-09 14:47:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 122/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2021-02-02 11:09:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2021-02-02 11:04:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 104/2020 w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz określenia dla tych środków wyodrębnionej ewidencji księgowej
2021-01-21 10:54:30
  ...więcej

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2021-01-21 10:44:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2021-01-14 08:48:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2021-01-14 08:47:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru instytucji finansowej zarządzającej systemem Pracowniczych Planów Kapitałowych
2020-12-31 11:59:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
2020-12-31 11:57:58
  ...więcej

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2020-12-31 11:56:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2020-12-31 10:57:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2020 rok
2020-12-31 10:54:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 119/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2020-12-31 09:26:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Wielkie Oczy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok
2020-12-31 09:22:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wyrażenie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Wielkie Oczy
2020-12-31 09:16:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 136
następne