Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2021”
2020-12-30 13:49:41
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł”
2020-12-17 13:42:02
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2021". Znak sprawy: R.I.271.21.2020
2020-12-16 12:49:53
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2020-12-15 14:15:15
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielkich Oczach w roku szkolnym 2020/2021"
2020-12-15 13:36:03
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł. Znak sprawy; R.I.271.19.2020
2020-12-11 12:39:19
  ...więcej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł”. Znak sprawy: R.I.271.19.2020
2020-12-08 14:13:22
  ...więcej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł”. Znak sprawy: R.I.271.19.2020.
2020-12-08 14:09:25
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy w kwocie 490.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego wydatków kwalifikowalnych dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa wodociągów w Gminie Wielkie Oczy” oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 310.000,00 zł". Znak sprawy: R.I.271.19.2020
2020-11-30 12:11:33
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2020-11-16 13:12:43
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Skolinie i w Wielkich Oczach"
2020-11-03 08:07:14
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy"
2020-11-02 12:44:45
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu gminy Wielkie Oczy. Znak sprawy: R.I.271.16.2020
2020-10-20 13:46:05
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Skolinie i w Wielkich Oczach"
2020-10-16 10:14:13
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Skolinie i w Wielkich Oczach"
2020-10-07 13:18:39
  ...więcej

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa dróg gminnych w Skolinie i w Wielkich Oczach"
2020-09-25 09:49:07
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa dróg gminnych w Skolinie i w Wielkich Oczach"
2020-09-22 10:40:56
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielkich Oczach w roku szkolnym 2020/2021"
2020-09-21 10:47:35
  ...więcej

Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wielkich Oczach w roku szkolnym 2020/2021"
2020-09-04 11:44:10
  ...więcej

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej dla zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2020-08-25 23:47:57
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 48
następne