Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2012 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy Wielkie Oczy oraz procedur kontroli ich stosowania
2020-03-11 15:09:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 148/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 126/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy jako jednostki budżetowej
2020-02-25 13:18:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 147/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-20 13:35:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 146/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Wielkie Oczy
2020-01-08 08:44:13
  ...więcej

Zarządzenie Nr 145/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:42:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 144/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy w zakresie zaciągania zobowiązań
2020-01-08 08:37:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 143/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 31.12.2019 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji oraz upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
2020-01-08 08:33:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 142/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:32:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 141/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
2020-01-08 08:29:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 140/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-08 08:22:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 139/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11.12.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu
2020-01-08 08:18:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-07 09:50:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu na rok szkolny 2019/2020
2020-01-07 09:47:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2020-01-07 09:44:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielkie Oczy
2019-12-04 11:14:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 134/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji zdrowotnej opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielkie Oczy
2019-12-04 11:12:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat w 2020 roku
2019-12-04 11:06:56
  ...więcej

Zarządzenie Nr 132/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2019 rok
2019-12-04 11:05:18
  ...więcej

Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielkie Oczy
2019-12-04 11:01:32
  ...więcej

Zarządzenie Nr 130/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 21.11.2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat
2019-12-04 10:56:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 149
następne