Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 123/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2019-10-09 09:15:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 01.10.2019 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-10-04 15:30:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2019 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych "Terra Nostra"
2019-10-04 15:28:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2019 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Wielkie Oczy
2019-10-01 14:25:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat w 2019 roku
2019-10-01 12:43:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 09.09.2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt.: „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”
2019-09-20 11:18:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 02.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-09-16 15:20:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola w Wielkich Oczach oraz aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkich Oczach na rok szkolny 2019/2020
2019-09-16 15:08:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu na rok szkolny 2019/2020
2019-09-16 15:06:51
  ...więcej

Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 29.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-09-16 15:05:05
  ...więcej

Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 69/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia Regulaminu zasad dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielkie Oczy objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz zasad zwrotu kosztów przejazdów uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2019-09-16 15:02:38
  ...więcej

Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
2019-09-16 15:00:06
  ...więcej

Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.08.2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej
2019-09-16 14:58:36
  ...więcej

Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-09-16 14:56:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 26.08.2019 r. w sprawie powoła Komisji do odbioru zadania pn. "Remont cmentarza z I wojny światowej w Łukawcu"
2019-09-03 07:57:50
  ...więcej

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Łukawcu
2019-09-03 07:54:48
  ...więcej

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20.08.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna
2019-09-03 07:51:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-09-02 07:40:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-08-21 08:26:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 13.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na rok 2019
2019-08-21 08:24:10
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 104
następne