Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-26 14:48:08
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zadania pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-25 13:53:32
  ...więcej

Informacja do zapytania ofertowego dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy". Znak sprawy: R.I. 271.20.2019
2019-09-24 14:08:16
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na zadanie pn.: "Odwodnienie działki wokół budynku ośrodka zdrowia w Łukawcu"
2019-09-12 11:47:45
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-11 14:44:17
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro dla zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy"
2019-09-04 21:47:37
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszzej oferty dot. zadania "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 105319R "Horysznie" w miejscowości Wielkie Oczy km 0+540 - 0+740. Etap II"
2019-08-23 07:44:27
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro na zadanie pn.: "Dowóz i odwóz uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Łukawcu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkich Oczach w roku szkolnym 2019/2020"
2019-08-06 12:26:27
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-07-25 09:58:11
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30000 euro na: "Remont remizy jednostki OSP w Łukawcu"
2019-07-19 11:01:26
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro na: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1284, km 0+ 100 - km 0 + 260, - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1988, km 0+000 - km 0 + 160."
2019-07-10 10:36:57
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-26 13:22:46
  ...więcej

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30 000 euro na: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1284, km 0+ 100 - km 0 + 260, - Łukawiec, działka ewidencyjna nr 1988, km 0+000 - km 0 + 160."
2019-06-26 09:29:56
  ...więcej

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn."Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-17 14:49:55
  ...więcej

Odpowiedzi (2 część) na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-12 12:50:46
  ...więcej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczącego postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach"
2019-06-11 13:26:52
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Wielkich Oczach". Znak sprawy: OSPWO.271.1.2019.
2019-06-07 10:04:25
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4"
2019-05-29 14:07:13
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy R.I.271.5.2019.
2019-05-21 13:22:59
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105335R „Mielniki” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 000,0 – 0 + 462,0. Przebudowa drogi gminnej nr 105323R „Ulica Leśna” w miejscowości Wielkie Oczy km 0 + 301,4 – 0 + 390,4. Znak sprawy: R.I.271.5.2019
2019-05-14 12:09:30
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 35
następne