Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 22.06.2022 r.
2022-06-17 09:55:10
W dniu 22.06.2022 r. (środa) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Opin  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 13.06.2022 r.
2022-06-10 11:44:45
Dnia 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 09.06.2022 r.
2022-06-01 08:28:24
W dniu 09.06.2022 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Spotkanie z   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 26.05.2022 r.
2022-05-20 08:49:33
W dniu 26.05.2022 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy. Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 19.05.2022 r.
2022-05-11 11:26:26
Dnia 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porzadku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem po  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 29.04.2022 r.
2022-04-27 14:29:15
Dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Zapoznanie   ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 29.04.2022 r.
2022-04-27 14:23:53
Dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porzadku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.Temate  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 01.04.2022 r.
2022-03-25 12:24:34
Dnia 1 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Zapoznanie się z harmonogramem planowanych zam&oac  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 16.03.2022 r.
2022-03-14 08:23:49
Dnia 16 marca 2022 r. (środa) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie p  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 15.03.2022 r.
2022-03-14 07:58:45
Dnia 15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porzadku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem pos  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy – 08.02.2022 r.
2022-02-04 12:32:46
Dnia 8 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie projektu uchwały w spra  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 08.02.2022 r.
2022-02-04 12:25:57
Dnia 8 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości d  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 08.02.2022 r.
2022-02-04 12:17:29
Dnia 8 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porzadku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem p  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 08.02.2022 r.
2022-02-04 12:07:50
Dnia 8 lutego 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kultury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie p  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy – 25.01.2022 r.
2022-01-21 14:53:00
Dnia 25 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 8:30 w Sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Analiza zale  ...więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy – 20.01.2022 r.
2022-01-17 12:43:24
Dnia 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 8:30 w Sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Podsumowanie działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.  ...więcej

Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy – 17.01.2022 r.
2022-01-17 11:45:01
Dnia 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 w Sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i Porzadku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.T  ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 29 grudnia 2021 roku
2021-12-23 09:53:17
Dnia 29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 8:30 w Wiejskim Domu Kutury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie   ...więcej

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów - 14 grudnia 2021 roku
2021-12-09 14:18:20
Dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Wiejskim Domu Kutury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Finansów Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie   ...więcej

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji - 14 grudnia 2021 roku
2021-12-09 14:11:43
Dnia 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:30 w Wiejskim Domu Kutury w Wielkich Oczach odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wielkie Oczy.Tematem posiedzenie będzie: Opiniowanie projektu uchwały w spr  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 46
następne