Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy

NIP: 7931529462
Regon: 651554214

Strona BIP: www.jo.wielkieoczy.bip.gmina.pl
Strona www: -

Kontakt
tel.: 16 631 01 92
e-mail: gops@wielkieoczy.info.pl

Kierownik
Grażyna Senyk
tel. 16 307 12 71
e-mail: gops@wielkieoczy.info.pl

Główny księgowy
Agnieszka Kaźnica
tel. 16 631 01 17
e-mail: akaznica@wielkieoczy.info.pl

Pracownicy socjalni
Agata Lechocińska
tel. 16 631 01 92
e-mail: alechocinska@wielkieoczy.info.pl
Dorota Mątkowska
tel. 16 631 01 92
e-mail: dmatkowska@wielkieoczy.info.pl
Karolina Michalik
tel. 16 631 01 92
e-mail: kmichalik@wielkieoczy.info.pl

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych
Agnieszka Mazepa
tel. 16 307 12 72
e-mail: amazepa@wielkieoczy.info.pl
Monika Sikorska
tel. 16 307 12 72
e-mail: msikorska@wielkieoczy.info.pl

Asystent rodziny
Agnieszka Strojny
tel. 16 307 12 72
e-mail: astrojny@wielkieoczy.info.pl

Zarządzenie Nr 4 Naczelnika Gminy w Wielkich Oczach z dn. 10 maja 1990 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Uchwała Nr XVI/2/09 Rady Gminy w Wielkich Oczach z dn. 26 lutego 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 8 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkich Oczach

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Krzysztof Bołotiuch | Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:42:35 | Data modyfikacji: 2021-06-17 09:02:31.
Data wprowadzenia: 2011-09-09 12:42:35
Data modyfikacji: 2021-06-17 09:02:31
Autor: Krzysztof Bołotiuch
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch