> Zamówienia publiczne - 2017 rok
ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonywanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy na lata 2018-2027
2017-07-24 13:49:29
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-07-19 09:10:19
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-26 08:54:52
Działając na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-25 14:44:54
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach"
2017-05-23 14:02:23
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-17 09:18:15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2017
2017-05-04 20:40:30
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-04-24 11:31:04
  ...więcej

Informacja o wysokości środków na zamówienie: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-04-24 11:22:17
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-04-07 15:47:10
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert na: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2017
2017-03-20 20:29:59
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2017
2017-03-10 18:34:33
  ...więcej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.
2017-01-24 20:47:45
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl