> Zamówienia publiczne - 2017 rok
Informacja z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec”
2017-10-23 12:42:25
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek"
2017-10-20 11:29:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” - Numer postępowania: UG.271.4.2017
2017-10-16 22:08:32
  ...więcej

Wyjaśnienie treści SIWZ (z dn. 16.10.2017 r.) dotyczącej postępowania pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec” - Numer postępowania: UG.271.4.2017
2017-10-16 21:52:54
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert na realizacje zadania pn.: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2017-10-12 13:05:17
  ...więcej

Wyjaśnienia treści SIWZ (z dn. 11.10.2017) dotyczącej postępowania pn.: "Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec"
2017-10-12 08:51:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec
2017-10-09 13:25:15
  ...więcej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach do postepowania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
2017-10-06 15:24:57
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
2017-10-06 15:21:36
  ...więcej

Odpowiedzi z dn. 06.10.2017 r. na zapytania dotyczące postepowania pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
2017-10-06 15:18:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2017-09-29 14:14:10
  ...więcej

Protokół z dn. 18.07.2017 r. z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu: Wykonywanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy na lata 2018-2027
2017-08-21 23:46:17
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonywanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu stanowiącego własność mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy na lata 2018-2027
2017-07-24 13:49:29
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-07-19 09:10:19
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-26 08:54:52
Działając na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-25 14:44:54
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją   ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym na: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach"
2017-05-23 14:02:23
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - przedmiot zamówienia: nadzór inwestorski dla zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach”
2017-05-17 09:18:15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Rodzaj zamówienia: usługi Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Wykonywanie prac z zakresu zagospodarowania lasu oraz pozyskania i zrywki drewna w lasach mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy w roku 2017
2017-05-04 20:40:30
  ...więcej

Informacja z sesji otwarcia ofert: Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach
2017-04-24 11:31:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 25
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
Kierownik Jednostki
Tomasz Lorenc
Kontakt:
Tel: (+48 16) 631 01 26
Fax: (+48 16) 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl