Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 17.12.2015 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00019348/3
2015-12-17 23:47:31
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Usługi wyceny rzeczoznawcy majątkowego na terenie Gminy Wielkie Oczy w 2016 roku"
2015-12-10 11:45:41
  ...więcej

Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 09.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat w 2016 roku
2015-12-09 14:37:23
  ...więcej

Informacja z dn. 13.11.2015 r. o wynikach przetargu na działkę Nr 1186/6 Nr KW PR1L/00019348/3 położoną w m-ci Łukawiec
2015-11-16 12:37:24
  ...więcej

Protokół z dn. 13.11.2015 r. w sprawie pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu ustnego dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w m-ci Łukawiec, Nr ewid. działki 1186/5, Nr KW PR1L/00019348/3
2015-11-16 12:33:55
  ...więcej

Informacja z dn. 13.11.2015 r. o wynikach przetargu na działkę Nr 1186/4 Nr KW PR1L/00019348/3 położoną w m-ci Łukawiec
2015-11-16 10:59:35
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 08.10.2015 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00019348/3
2015-10-08 23:24:56
  ...więcej

Protokół z dn. 02.10.2015 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Bihale, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028258/1
2015-10-05 23:02:24
  ...więcej

Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 27.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2015-08-29 18:11:15
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 20.08.2015 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Bihale, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028258/1
2015-08-21 09:30:43
  ...więcej

Protokół z dn. 13.07.2015 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Bihale, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028258/1 i PR1L/00028256/7
2015-07-27 09:28:33
  ...więcej

Protokół z dn. 30.06.2015 r. w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 352/2 o pow. 0,0303 ha, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028309
2015-06-30 23:23:34
  ...więcej

Protokół z dn. 30.06.2015 r. w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonej w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym Nr 352/1 o pow. 0,0021 ha, wpisanej do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028309
2015-06-30 23:19:58
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 08.06.2015 r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Bihale, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028258/1 i PR1L/00028256/7
2015-06-08 23:37:33
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27.05.2015 r. w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028309
2015-05-27 13:23:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2015-04-23 23:35:30
  ...więcej

Protokół z dn. 31.03.2015 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028309
2015-03-31 22:59:22
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 24.02.2015 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Wielkie Oczy położonych w miejscowości Łukawiec, gm. Wielkie Oczy, wpisanych do Księgi Wieczystej Nr PR1L/00028309
2015-02-24 22:57:42
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18