Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2015-01-12 20:47:22
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2014-12-29 08:21:18
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Łukawiec
2014-10-28 09:53:24
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-10-13 14:22:33
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-09-29 17:11:06
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-09-25 14:03:00
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wielkie Oczy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
2014-09-24 13:52:25
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-09-19 09:12:38
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-09-10 16:33:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-09-05 20:17:50
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Przebudowa nawierzchni: 1. Drogi gminnej od Kościoła do drogi powiatowej w miejscowości Bihale, 2. Drogi gminnej obok ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec, 3. Drogi gminnej do remizy w miejscowości Żmijowiska
2014-09-01 12:03:49
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: - Kobylnica Wołoska, działka nr ewid. 690 w km 0 + 000 - 0 + 360, - Kobylnica Ruska, działka nr ewid. 574 w km 0 + 000 - 0 + 300
2014-09-01 11:59:38
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-08-28 23:42:06
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-08-28 23:37:51
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-08-26 22:21:54
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przebudowa drogi gminnej Szczeble nr 105312 w miejscowości Kobylnica Wołoska km 0 + 350 - km 1 + 035
2014-08-21 14:09:28
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Przebudowa nawierzchni: 1. Drogi gminnej od Kościoła do drogi powiatowej w miejscowości Bihale, 2. Drogi gminnej obok ośrodka zdrowia w miejscowości Łukawiec, 3. Drogi gminnej do remizy w miejscowości Żmijowiska
2014-08-19 11:19:48
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozbudowa z nadbudową budynku wielofunkcyjnego (remizy) wraz z przyłączeniami infrastruktury technicznej i budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne i zjazdem z drogi gminnej
2014-08-11 13:15:23
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach realizacji projektu POKL 9.1.1. Nasze Kolorowe Przedszkola
2014-07-31 16:55:46
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: - Kobylnica Wołoska, działka nr ewid. 690 w km 0 + 000 - 0 + 360, - Kobylnica Ruska, działka nr ewid. 574 w km 0 + 000 - 0 + 300
2014-07-23 22:27:47
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 40
następne