Uchwała Nr 13/4/2014 z dn. 16 stycznia 2014 r.
Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Wielkie Oczy

Uchwała RIO...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2014-01-29 23:20:05.
Uchwała Nr XXXII/65/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy
z dn. 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie
Oczy

Uchwała Nr XXXII/65/2013...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2014-01-29 23:17:44.
Uchwała Nr 13/5/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 13/5/2013...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-12-20 11:26:09.
Uchwała Nr 13/17/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.
Składu orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2014 rok

Uchwała Nr 13/17/2013...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-12-20 11:23:21.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy z dnia 14
listopada 2013 r.

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-12-20 11:11:18.
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Wielkie
Oczy na 2014 r. z dnia 14 listopada 2013 r.

Projekt uchwały...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2013-12-20 09:58:55.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2014 .  Wykonanie - III kw. 2014 .  Wykonanie - II kw. 2014 .  Wykonanie - I kw. 2014 . 
Data wprowadzenia: 2013-12-20 09:58:55
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch