Uchwała Nr XII/69/2011 Rady Gminy w Wielkich
Oczach z dn. 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XII/69/2011...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-02-01 22:09:32 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:41:59.
Uchwała Nr XII/68/2011 Rady Gminy w Wielkich
Oczach z dn. 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie
Oczy

Uchwała Nr XII/68/2011...

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wielkie Oczy...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2012-02-01 22:02:38 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:41:05.
Uchwała Nr 13/2/2011 z dn. 14.12.2011 r. Składu
Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej Gminy Wielkie Oczy
na 2012 r.

Uchwała Nr 13/2/2011...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2011-12-20 21:47:12 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:22:24.
Uchwała Nr 13/2/2011 z dn. 14.12.2011 r. Składu
Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o
projekcie uchwały o wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Wielkie Oczy

Uchwała Nr 13/2/2011...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2011-12-20 21:43:47 | Data modyfikacji: 2012-05-09 12:22:02.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2012 .  Wykonanie - III kw. 2012 .  Wykonanie - II kw. 2012 .  Wykonanie - I kw. 2012 . 
Data wprowadzenia: 2011-12-20 21:43:47
Data modyfikacji: 2012-05-09 12:22:02
Autor: Elżbieta Słotwińska
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch