L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Ogłoszenia/Informacje67446
2Zamówienia publiczne53207
3Zamówienia publiczne GOPS40689
4Nieruchomości16876
5Zarządzenia Wójta16104
6Dane adresowe15009
7Inwestycje celu publicznego14121
8Uchwały Rady13437
9Jednostki pomocnicze12841
10Jednostki organizacyjne12337
11Wójt10853
12Referaty i stanowiska10833
13Gmina10469
14Kierownictwo oraz pracownicy Urzędu Gminy10419
15Budżet10236
16Sesje Rady10139
17Samodzielne stanowiska9773
18Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych9764
19Skarbnik9099
20Sekretarz8964
21Informacje o środowisku8581
22Rejestry i ewidencje8142
23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej8134
24Sejm i Senat 20117476
25Radni (kadencja 2014-2018)7446
26Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny7343
27Elektroniczna Skrzynka Podawcza7168
28Centrum Kultury7165
29Wyszukiwarka6934
30Redakcja Biuletynu6689
31Instrukcja obsługi6559
32Skład Rady (2010-2014)6548
33Wybory samorządowe - 20146495
34Gminna Biblioteka Publiczna6483
35Kompetencje rady6314
36Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności6215
37Referat Finansów6172
38Skład Rady (2014-2018)5679
39Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkich Oczach5457
40Skład Rady (2018-2023) 4923
41Komisje Rady (2010-2014)4849
42Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu4817
43Uchwały z 2012 roku4587
44Parlament Europejski - 20144562
45Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej4556
46Uchwały z 2011 roku4434
47Uchwały z 2013 roku4276
48Uchwały z 2010 roku4187
49Kompetencje i zadania Wójta4155
50Kompetencje i zadania Skarbnika4107
51Uchwały z 2009 roku4069
52Uchwały z 2014 roku4050
53Radni (kadencja 2018-2023)3952
54Uchwały z 2006 roku3855
55Uchwały z 2002 roku3839
56Uchwały z 2017 roku3776
57Uchwały z 2016 roku3709
58Rejestr instytucji kultury3703
59Wykonanie - IV kw. 20123700
60RODO3695
61Uchwały z 2005 roku3651
62Uchwały z 2004 roku3608
63Uchwały z 2003 roku3590
64Uchwały z 2007 roku3581
65Uchwały z 2008 roku3580
66Uchwały z 2015 roku3567
67Sprawozdania finansowe3554
68Kompetencje i zadania Sekretarza3361
69Komisje Rady (2018-2023)3329
70Uchwały z 2018 roku3322
71Interpelacje i zapytania3297
72Rejestr działalności regulowanej 3274
73Wybory Prezydenta RP - 20153069
74Instytucje kultury3008
75Dostęp dla osób niepełnosprawnych2959
76Referat inwestycji, zamówień publicznych, geodezji, rolnictwa i gospodarki komunalnej2782
77Wyboru uzupełniające do Rady Gminy - 20182765
78Wykonanie - II kw. 20122761
79Wykonanie - I kw. 20122745
80Wykonanie - II kw. 20132705
81Wykonanie - I kw. 20132679
82Wykonanie - III kw. 20122677
83Komisje Rady (2014-2018)2673
84Wykonanie - III kw. 20142649
85Beata Sopel2649
86Wykonanie - III kw. 2013 2616
87Podatki2597
88Wykonanie - II kw. 20152595
89Protokoły komisji2589
90Wykonanie - IV kw. 20132585
91Referat Finansów2585
92Wykonanie - I kw. 20142551
93Krystyna Sopel2550
94Wykonanie - IV kw. 20142520
95Wykonanie - II kw. 20142499
96Uchwały z 2019 roku2490
97Deklaracja dostępności2415
98Wykonanie - IV kw. 20152375
99Mariusz Janeczko2372
100Sekretarz Gminy2359
101Wykonanie - I kw. 20152313
102Wykonanie - III kw. 20152260
103Samodzielne stanowiska2252
104Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja ludności2251
105Wykonanie - I kw. 20162217
106Anna Puzyr-Kisz2206
107Opłaty2187
108Wykonanie - III kw. 20162159
109Budownictwo2139
110Wykonanie - II kw. 20172121
111Wykonanie - II kw. 20162085
112Krzysztof Żywiak2069
113Wykonanie - I kw. 20172058
114Dowody osobiste2057
115Komunikacja i drogownictwo2056
116Anna Maciejska2055
117Pomoc społeczna i ochrona zdrowia2048
118Ewidencja ludności2029
119Małgorzata Machczyńska2028
120Urząd Stanu Cywilnego2022
121Agnieszka Kaźnica2014
122Elżbieta Słotwińska1990
123Wykonanie - IV kw. 20161982
124Krzysztof Bołotiuch1979
125Wykonanie - III kw. 20171950
126Wiesława Brzyska1939
127Urszula Kaciuba1921
128Łucja Węgierak1904
129Monika Sikorska1900
130Uchwały z 2020 roku1885
131Genowefa Strojna1775
132Robert Kuchciak1773
133Wykonanie - III kw. 20181719
134Wykonanie - II kw. 20181613
135Wykonanie - I kw. 20181564
136Klauzule informacyjne1552
137za 2018 - Gmina1517
138za 2018 - Urząd Gminy1511
139Wykonanie - IV kw. 20171500
140Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej1481
141Pliki1351
142Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego1311
143Wykonanie - I kw. 20191299
144Wykonanie - III kw. 20191297
145Wykonanie - IV kw. 20181294
146Rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę1277
147Uchwały z 2021 roku1273
148Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości podatkowych1268
149Wykonanie - II kw. 20191260
150Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków1250
151Odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę1230
152Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego (szamba)1210
153Wniosek o wydzierżawienie gruntu gminnego1194
154Sporządzenie testamentu allograficznego (urzędowego)1193
155Ustalanie warunków zabudowy – wydawanie decyzji1190
156Odroczenie terminu płatności w zobowiązaniach podatkowych1182
157za 2019 - Urząd Gminy1178
158za 2019 - Gmina1171
159Wykonanie - IV kw. 20191109
160Informacja w sprawie podatku od nieruchomości1103
161Wniosek o ustalenie numeru porządkowego1071
162Deklaracja na podatek leśny1065
163Deklaracja (korekta deklaracji) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1060
164 Wykonanie - I kw. 20201053
165Wydanie dowodu osobistego1053
166Udostępnienie danych z RDO1040
167Określenie wysokości podatku od środków transportowych1036
168Wydanie zaświadczenia o figurowaniu - nie figurowanie w ewidencji podatkowej1025
169Informacja w sprawie podatku leśnego1017
170Deklaracja na podatek rolny1008
171Informacja w sprawie podatku rolnego993
172art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych949
173Gabriela Wojtasik937
174Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego903
175Zameldowanie na pobyt stały i czasowy872
176art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych860
177Michał Szal852
178Oświadczenie o sprzedaży napojów alkoholowych834
179Uchwały z 2022 roku822
180Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych778
181Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)775
182Wykonanie - III kw. 2020747
183Wykonanie - II kw. 2020717
184za 2020 - Gmina707
185za 2020 - Urząd Gminy687
186Wykonanie - IV kw. 2020640
187art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych482
188Wykonanie - I kw. 2021468
189Wykonanie - III kw. 2021433
190Wykonanie - II kw. 2021401
191Wynajem świetlicy385
192Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej377
193Deklaracja na podatek od nieruchomości369
194 Wykonanie - IV kw. 2021364
195Zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego356
196Wynajem świetlicy (dot. mieszkańców gminy)353
197Dodatek mieszkanowy336
198za 2021 - Urząd Gminy324
199za 2021 - Gmina321
200Usuwanie azbestu320
201Wykonanie - I kw. 2022318
202art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych233
203Wykonanie - II kw. 202283
204Wykonanie - III kw. 202282
205Przyjmowania i załatwiania spraw57
206art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych54
207Wykonanie - IV kw. 202250
208za 2022 - Urząd Gminy35
209za 2022 - Gmina30