Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dn. 30 czerwca 2022
r.

Rb-27S...

Rb-27S (korekta nr 1)...

Rb-27S (korekta nr 2)...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 08:50:25.
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dn. 30 czerwca 2022
r.

Rb-28S...

Rb-28S (korekta nr 1)...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 08:59:43.
Rb-34S - Sprawozdanie z wykonania dochodów i
wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych za okres od
początku roku 2022 do końca 2 kwartału roku
2022.

Rb-34S...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 09:18:01.
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie
należności oraz wybranych aktywów finansowych
jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na
koniec II kw. 2022 r.

Rb-N...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:08:07.
Rb-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dn. 30 czerwca 2022 r.

Rb-NDS...

Rb-NDS (korekta nr 1)...

Rb-NDS (korekta nr 2)...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:17:05.
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie
zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji jednostki samorządu
terytorialnego wg stanu na koniec II kw. 2022 r.

Rb-Z...

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Elżbieta Słotwińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:24:41.

Zobacz:
 Wykonanie - IV kw. 2022 .  Wykonanie - III kw. 2022 .  Wykonanie - II kw. 2022 .  Wykonanie - I kw. 2022 .  art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych . 
Data wprowadzenia: 2023-02-17 10:24:41
Autor: Elżbieta Słotwińska
ObowižEzuje od: 2022-07-20
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch