Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 29 lat
2021-03-02 08:18:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
2021-03-02 08:15:31
  ...więcej

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-03-02 08:12:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Wielkie Oczy w 2021 r.
2021-03-02 08:09:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w 2021 roku
2021-02-18 11:28:19
  ...więcej

Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 r.
2021-02-18 11:24:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-02-18 11:22:59
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-02-18 11:20:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-02-18 11:18:29
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 123/2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-02-18 11:16:04
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-02-18 11:13:34
  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 119/2017 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Wielkie Oczy
2021-02-09 14:37:02
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego
2021-02-02 11:41:03
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku
2021-02-02 11:37:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, a także podania kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022
2021-02-02 11:33:40
  ...więcej

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
2021-02-02 11:27:01
  ...więcej

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
2021-02-02 11:22:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wprowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów
2021-02-02 11:20:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-02-02 11:19:17
  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wielkie Oczy na 2021 rok
2021-01-14 08:55:23
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 42
poprzednie     następne