Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie
Oczy – 21.10.2022 r.

Dnia 21 października 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenie będzie:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku pod względem przestrzegania dyscypliny budżetowej.
  2. Zapoznanie się z informacją o bieżącym stanie realizacji inwestycji prowadzonych na terenie gminy Wielkie Oczy w 2022 roku.
  3. Gospodarka leśna w lasach gminnych – bieżąca informacja o poniesionych kosztach oraz o uzyskanych dochodach ze sprzedaży drewna.
  4. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 09:02:00.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2022-10-17 09:02:00
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2022-10-14
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót