Posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania,
Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i
Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy –
19.10.2022 r.

W dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 08:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Samorządu, Wychowania, Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej, Ładu i  Porządku Publicznego Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Sprawozdanie z działalności sołtysów, realizacja funduszy sołeckich.
2. Ocena realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielkie Oczy za rok 2021.
3. Posiedzenie objazdowe związane z wykonanymi inwestycjami i remontami na terenie gminy.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:36:49.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:36:49
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2022-10-10
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót