Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie
Oczy – 14.10.2022 r.

Dnia 14 października 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Wielkie Oczy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy.

Tematem posiedzenie będzie:

  1. Informacja z realizacji programu „Czyste powietrze” w 2021 roku.
  2. Szczegółowa analiza działalności koordynatora ds. szczepień w Gminie Wielkie Oczy w 2021 roku.
  3. Kontrola prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy oraz realizacji zadań związanych z wykaszaniem gruntów dzierżawionych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Rolnych sp. z o.o. w Wielkich Oczach za 2021 rok.
  4. Sprawy bieżące.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch | Autor: Małgorzata Machczyńska | Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:30:38.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 . 
Data wprowadzenia: 2022-10-11 14:30:38
Autor: Małgorzata Machczyńska
ObowižEzuje od: 2022-10-10
Opublikowane przez: Krzysztof Bołotiuch
« powrót